Thời mực tím. Thơ. Công Khanh...

Công Khanh _ Tân Hà - Đại Lãnh - Đại Lộc

Thời Mực Tím

      Hò hẹn mãi ...

       Vẫn chưa về thăm Phố

       Nhớ cháy lòng

       Giờ tan học…

       Chờ trông

       Ta đã gởi

       Nơi đây thời tuổi trẻ

       Để gởi nầy

       Vời vợi nỗi nhớ mong

       Trường cũ! Bạn xưa

       Cái ngày mực tím

       Vắng cả mùa thu

       Ngàn lá vàng bay

       Ta nâng niu

       Mối tình yêu tha thiết

       Đến bây chừ còn nhói buốt con tim

       Mực tím! Người xưa

       Khoảng trời áo trắng

       Chắp cánh tung bay

       Mở lối Thiên đường

       Mùa thu lá vàng

       Đi tìm sợi nắng

       Nhớ những ngày ...

       Em cùng Phố ta thương

       Lưu bút còn đây

       Chênh chao mực tím

       Em về đâu?

       Ta cùng Phố mãi tìm.