Nhớ mong... Thơ. Nguyễn Uyên Thu

NHỚ MONG…
NGUYỄN UYÊN THU

Hỏi em có nhớ ai không
Đáp rằng chỉ thấy dáng anh hiện về
Nhớ ai lòng những tái tê
Mù sương giăng mắc bốn bề xa khơi
Tình yêu đâu nệ xa xôi
Chắt chiu năm tháng đền bồi trúc mai
Đời người đâu chỉ hôm nay
Dòng thơ cuộn chảy tương lai ngút ngàn…
Nhìn xem con tạo đa đoan
Phận người mỏng mảnh xoay vần đến đâu
Sẻ chia cuộc sống cơ cầu
Người đi mang cả nỗi sầu héo hon
Mong sao tốt đẹp bình an
Về trong cuộc sóng ấm êm của đời…

N.U.T.