Mượn lời... Thơ. Hoàng Phúc

MƯỢN LỜI…

HOÀNG PHÚC

 alt

Đường về miền Tây trời còn se sắt

Một chút lạnh như vương vấn đêm sương

Có gì đó của yêu thương

Làm ray rứt trái tim người lữ thứ

Anh đau lòng khi trôi về quá khứ

Của một người như đã gặp rất lâu

Muốn sẻ chia nhưng không biết phải từ đâu

Nên anh viết bài thơ tặng… mẹ.

 H.P.