Hẹn ước - chia xa. Thơ. Truờng Giang

   

HẸN ƯỚC - CHIA XA

TRƯỜNG GIANG


Miền quê ấy bây giờ xa lắm

Biển ngày xưa ai ngóng ai chờ?

Em về chăng? Đã ước mơ

Nhưng nay đã hết "trong thơ đã tàn"

Kể như em đã "sang ngang"

Đò xưa bến cũ ai màng ghé qua

Vậy là em đã chia xa

Quên lời hẹn ước - họa là kiếp sau.


T.G.