Bao giờ em trở lại. Thơ. Trường Giang

BAO GIỜ

EM TRỞ LẠI

TRƯỜNG GIANG


Bao giờ em trở lại

Phố phường vẫn hoang vu

Cà phê nghe thêm đắng

Từ ngày em ra đi

Anh một mình rảo bước

Đếm nỗi buồn qua tay

Thời gian không trở lại

Khi chúng mình yêu nhau

Bao giờ em trở lại

Cho mắt buồn thôi cay

Cho tim nồng thôi xót

Cho đời mình có nhau

Bao giờ em trở lại

Vườn xưa hoa vẫn thắm

Trăng khuya đêm chưa tàn

Anh bây giờ vẫn thế

Vẫn nỗi buồn miên man...


T.G.