Biết còn ai đó sẻ chia. Thơ. Hoàng Phúc

 

BIẾT CÒN
AI ĐÓ
SẺ CHIA

HOÀNG PHÚC


 gì lại đến trong ta

Vui gửi cho gió cho hoa với đời

Cho em xanh mãi nụ cười

Đông tàn để đón xuân vui đây rồi

Xuân đến lần nữa xuân ơi

Ấm êm hạnh phúc rong chơi những chiều

Phận người ví tựa rong rêu

Bập bênh trong cả những điều tưởng như...

Bao chuyện xưa ấy đã ghi

Nổi trôi trên cả những gì trong ta

Thời gian không thể nhạt nhòa

Biết có ai đó để mà sẻ chia

Đợi người mai dẫu chia xa

Hay không đời cũng đã là cuối xuân


H.P.