Thông báo. Nguyenuyenthu.vnweblogs.com

Đây là nơi giao lưu (thơ văn và những lĩnh vực khác) của bạn hữu gần xa. Vừa qua đã nhận được nhiều tác phẩm bài viết của các bạn và đã giới thiệu ít nhiều. Mong tiếp tục giao lưu cùng các bạn. Chúc các bạn khỏe yêu đời học tập và công tác tốt đặc biệt là sáng tác "không biết mệt mỏi"... Mọi thư từ bài vở xin gửi về: nguyenuyenthu@gmail.com .